Tips för dig som använder tidrapportering

26 sep

Tips för dig som använder tidrapportering

Det finns många fördelar med att tidrapportera inom sitt företag. Man ser den totala tidförbrukningen för enskilda projekt och på det stora hela och man kan faktiskt få bättre omsättning och resultat som följd. För vissa anställda är det en självklarhet att fylla i sin rapport medans andra glömmer eller rent av struntar i det. Nedan följer tre smarta tips man kan använda sig av för att hålla gnistan kring rapporterna uppe.

Motivera medarbetarna

Alla är olika och även så bland dina anställda. Vissa ser det som en naturlig del i arbetet att fylla i en tidrapport och andra tycker att det är onödigt och besvärligt. Olika personer kan behöva motiveras på olika sätt och som arbetsgivare är det viktigt att man har en öppen dialog. Förklara vad syftet är och hur målet ser ut på ett sätt som alla kan förstå och sätta sig in i så kommer förmodligen motivationen att stiga bland dom flesta.

Sätt upp regler

Tidrapportering inom ett företag är en viktig process om man har bestämt sig för att använda den och bör ses som vilken annan arbetsuppgift som helst. Sköts det inte som det ska är det en bortkastad åtgärd som kommer att kosta pengar helt i onödan. Det kan därför vara bra att sätta upp realistiska regler kring den för att det ska flyta på utan större bekymmer. Bestäm en dag och en tidpunkt då rapporten stängs och fundera över eventuella konsekvenser om den uteblir. Kanske fungerar det bättre om ansvaret för tidredovisningen ligger på några personer? Fundera över vad som passar bäst inom din verksamhet och se till at reglerna inte blir allt för strikta – men att dom ändå finns där att följa.

Visa upp resultaten för alla

Ett annat sätt att hålla sina medarbetare motiverande och engagerade i tidrapporteringen är att visa upp vilka handfasta resultat det faktiskt ger. Det är inte ovanligt att man ökar företagets lönsamhet och omsättning när man inför tidrapportering och det är viktigt att dela med sig av positiva resultat till alla anställda. Det ger garanterat mervärde och en vilja att fortsätta arbeta på samma sätt eftersom det gynnar företaget. Det ger dessutom en bättre förståelse kring syftet med att faktiskt använda tidrapportering över huvud taget och samtliga kommer se svart på vitt att det är bra för alla.