Alla täckningskartor på samma ställe – bra när du ska jämföra

24 nov

Att ha alla täckningskartor på samma ställe underlättar jämförelsen av mobila bredband. Täckningen är bara en av alla faktorer som bör jämföras innan man slår till på ett abonnemang hos en operatör – men det är också en helt avgörande faktor.

Viktigt för den som bor avlägset

Du som bor i en stor- eller medelstor stad behöver generellt inte tänka täckningsgraden hos din operatör – det är, generellt, inga problem. För den som bor mer avlägset, och då i synnerhet om man bor norröver i inlandet, så är det ett måste att kontrollera täckningen innan man köper att abonnemang. Här kan det råda ganska stora skillnader mellan operatörerna.

Olika nät har olika tillgänglighet

Det kan dock tilläggas att det sällan är något problem vad gäller röstnätet. Det finns ett fåtal områden i Sverige där det kan vara svårt att ringa men här är det nästan ingen som bor, och många av de områden där 2G saknas domineras av berg.

Desto större skillnader mellan olika delar av landet är det när det gäller 5G-nätet, precis som det var med 4G för några år sedan (och som det fortfarande är, till viss del).

Alla täckningskartor på samma ställe – bra – men vad bör man titta på?

Med alla täckningskartor på samma ställe kan du snabbt och enkelt jämföra det du önskar. Exakt vilken information som presenteras på en täckningskarta kan variera lite grann, beroende vem som presenterar den, men som regel kan du titta på följande:

  • Täckning för de olika näten 5G, 4G+, 4G, 3G och 2G).
  • Signalstyrka på en given plats i landet.
  • Normalhastighet under förutsättningarna som anges.

Kan man verkligen lita på täckningskartorna?

Både ja och nej. Täckningsgraderna är baserade på uträkningar där man tar stationer och master i åtanke. Det kan dock vara så att täckningen är dålig hos dig, trots att operatörens täckningskarta visar att den ska vara god.

Att ha alla täckningskartor på samma ställe är smidigt, men bör i förstahand ses som en fingervisning. Om du planerar att binda dig till ett avtal så är det en god idé att faktiskt försöka testa täckningen innan du slår till. En osäkerhetsfaktor skulle till exempel kunna vara om du bor i ett bergigt område, vilket kartorna inte alltid kan ta hänsyn till.