Stora fördelar med outsourcing

18 nov

Outsourcing innebär i korthet att ett företag lägger ut en del av dess verksamhet på andra företag. Det finns exempelvis flera fördelar med outsourcing av delar kundtjänst, försäljning eller besöksbokning.

Alla gör vad de är bäst på

Ett företag bör i möjligast mån lägga tid och arbetskraft på sin kärnverksamhet. En frisör bör exempelvis lägga så mycket arbetstid som möjligt på hårvård – vilket är frisörens kärnverksamhet. Det innebär flera fördelar gällande effektivitet. Självklart läggs tid även på kundkontakt, bokning och produktinformation men delar av detta skulle kunna läggas på outsourcing.

Skulle exempelvis bokning och avbokning läggas på outsourcing frigörs tid för frisören att lägga mer tid på sin expertis – samtidigt som företaget som tar hand om bokningarna är expert på bokningssystem.

 • Spara pengar
  I detta exempel kan alltså frisören frigöra tid som kan läggas på inkomstbringande verksamhet. Genom att exempelvis betala 350 kr per timme kan frisören frigöra tid som ger 500 kr per timme. Det innebär därmed att alla parter tjänar på upplägget.
 • Expert på sin inriktning
  Att alla gör vad de är bäst på är ett sätt att effektivisera verksamheten. För slutkonsumenten kan det exempelvis innebära snabbare och bättre service eftersom det är proffs på service som tar hand om vissa delar av kundtjänst.
 • Fokus på kärnverksamheten
  Genom att ha fokus på kärnverksamheten kan företaget lättare utvecklas. Detta både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Andra fördelar med outsourcing

Som förklaras ovan är det stora fördelar med outsourcing utifrån ett effektiviseringsperspektiv. Men det finns även andra fördelar så som:

 • Spetskompetens inom exempelvis språk
  Om ett företag vill ha kundtjänst på exempelvis arabiska eller franska kan det vara mycket dyrt att anställa en person enbart för detta. Men genom outsourcing ges tillgång till denna kompetens och det kan utnyttjas exempelvis bara någon timmer per dag.
 • Flexibel arbetskraft
  Flera företag har enormt stora försäljningstoppar inför julen – och därefter relativt liten försäljning. Det går att ta in extrapersonal vid försäljningstoppar men det är även möjligt att utnyttja outsourcing i större utsträckning.
 • Kundservice på övriga tider
  En del företag väljer att ha hand som sin egen kundtjänst dagtid men lägger ut detta på outsourcing på kvällar och helger. Kunder kan under dessa tider få hjälp med enklare frågor och skulle en fråga vara för komplicerad kan de vänta med att svara till ordinarie kundtjänst kan ta hand om frågan kommande vardag.