Ta reda på om din butik behöver ett överfallslarm

17 nov

Ett överfallslarm är en väldigt fiffig uppfinning som kan vara till stor hjälp i händelse av en nödsituation. Detta begrepp används för att beskriva en slags knapp som ofta finns i till exempel butiker och banker.

Du har säkert sett i filmer hur ett bankrån sker där personalen i bästa fall lyckas tillkalla polis genom att trycka på en knapp. Knappen är alltså kopplad till ett larm och kan lätt döljas under till exempel kassadisken i en butik. Om kassapersonalen hamnar i trångmål kan de enkelt trycka på knappen och utlösa ett tyst eller ljudligt larm.

Det finns flera olika varianter av dessa larmsystem. Beroende på vilken slags butik du driver kan du välja någon av följande lösningar:

  • Ett ljudligt larm. Ett överfallslarm som ger ifrån sig ett högt ljud kan dra åt sig uppmärksamhet och förhoppningsvis skrämma bort eventuella förövare. Å andra sidan riskerar ett sådant larm i vissa fall att förvärra situationen. Därför bör man göra en avvägning mellan nyttan med en ljudlig siren och den potentiella björntjänsten med densamma.
  • Ett tyst larm. Ett tyst överfallslarm låter butikspersonalen tillkalla hjälp utan att förövarna upptäcker detta. Därför är ofta denna variant en mer lämplig lösning för de flesta butiker och andra företag.

Så vet du om din butik bör investera i ett överfallslarm

Så hur vet du då om din butik bör skaffa ett överfallslarm eller ej? Tyvärr lever vi som bekant i en värld med med stor osäkerhet och otrygghet i vår vardag. Därför är det snarare mer lämpligt att vända på frågan och fråga sig vilken butik som inte skulle gynnas av att göra en sådan investering!

Det är nämligen alltför vanligt att våldsamma och skrämmande incidenter inträffar i butiksmiljöer. Det är inte bara banker och bensinstationer som rånas och där personalen utsätts för hot och våld. Även inom butikshandeln är detta ett ökande problem. Därför är det viktigt att man som ägare av en butik vidtar nödvändiga åtgärder för att förebygga denna problematik. Detsamma gäller såklart också om du är butikschef och har möjlighet att lyfta denna viktiga fråga!