Systemutveckling och dess olika steg

25 okt

Systemutveckling är arbetsprocessen som sker från att en order på ett system har tagits emot till att det är färdigutvecklat och implementerat. Det innefattar bland annat att skapa kravspecifikation och programmering.  Systemutveckling

Systemutveckling – Steg för steg

 • Kravspecifikation
  I ett första skede behövs en tydlig kravspecifikation. Kunden vet troligtvis ungefär vad som önskas uppnås med det nya systemet – men inte exakt hur. I samråd med en utvecklare kan olika förslag tas fram varpå de gemensamt kan skapa en tydlig kravspecifikation. Därmed finns underlag på vad som ska uppnås och hur detta ska ske.
 • Systemering
  Systemering klassas ofta som den primära fasen inom systemutveckling. I detta läge ska kravspecifikationerna ”översättas” till tekniska lösningar, databaser och användarvänliga applikationer.Lite förenklat kan systemering därmed klassas som steget då programmerare och tekniker gör om kravspecifikationen till deras arbetsspråk. I vissa fall anses kravspecifikation (se ovan) vara en del av systemeringen.
 • Design och programmering
  Nästa steg inom systemutveckling är design och programmering. Det handlar både om att skapa det bakomliggande systemet samt användargränssnitt och design. Det är nu som datasystemet växer fram.
 • Integrering
  När datasystemet är utvecklad ska det integreras i dess rätta miljö. Det kan vara ett helt fristående system likväl som ett system som ska interagera med en rad andra datasystem hos kunden. Exempelvis kan ett ordersystem interageras med inköps- och faktureringssystem.
 • Test
  Efter lansering kommer en tid av testning. Ibland kallas det för att en Beta-version har lanserats vilket därmed tydligt anger att systemet inte är färdigt. Användarna, tekniker och alla andra som använder systemet kan rapportera in fel och saker som behöver förbättras. Under denna tid förväntas alltså en rad fel hittas – vilket är målet med testningsperioden.
 • Implementering i arbetsprocessen
  När testningsfasen är över ska det nya datasystemet börja användas. Ofta sker det då i en övergångsfas från ett äldre system. Nu behöver alltså utbildning ske till de anställda så de förstår systemet och hur det ska användas. Samtidigt är det viktigt att övergången av information även sker stabilt mellan de olika systemen.
 • Uppdatering och förbättring
  Systemutveckling är en pågående process. De stora stegen tas i början med kravspecifikation och utveckling. Men även i efterhand kommer uppdateringar behöva genomföras för att hålla säkerhet och användarvänlighet på hög nivå. Dessutom kan kundens behov av funktioner ändras vilket därmed kräver att systemet ändras.