Svenska e-handeln fortsätter växa

14 sep

I jämförelse med andra kvartalet 2015 växte den svenska e-handeln under årets andra kvartal med 18 procent. Denna ökning kan till stor del tillskrivas bygghandeln och livsmedelshandeln, då det är dessa bägge sektorer som har ökat allra mest. Kläder och skor är ytterligare områden som drar flera köpare vilket bland andra Daniel Mühlbach och Footway märkt av! Sverige är långt fram tekniskt och Daniel Mühlbach är bara en av alla de företagsledare som i rask takt anpassar sig till mobila plattformar och besökare. Under året kan vi räkna med att se hur allt fler anstränger sig för att möta den nya tidens e-kunder.

E-barometern, som ges ut av PostNord tillsammans med branschorganisationen Svensk Digital Handel och konsultföretaget HUI Research, visar att den svenska e-handelns andra kvartal är starkare än det första kvartalet. Under det första kvartalet 2016 växte nämligen e-handeln med 15 procent jämfört med motsvarande period föregående år, och andra kvartalet var alltså denna ökning ytterligare tre procent större.

Byggbranschen och livsmedelsbranschen ökar mest

Att livsmedelsbranschen på nätet blomstrar beror till stor del på att på att just denna bransch nyligen börjat etablera sig på allvar på nätet. Allt fler av de stora butikskedjorna, som till exempel City Gross, Coop och ICA, har insett den den potentiella förtjänsten som en etablering online kan ge. Livsmedelsbranschens tillväxt är förvisso hög procentuellt sett (37 procent) men utgår fortfarande från en relativt låg nivå. Den största ökningen under andra kvartalet står byggbranschen för med sina 38 procent.

Handeln ökar i den globala byn

21 procent av den svenska befolkningen importerade under samma tidsperiod produkter från utlandet, vilket är en ökning med hela 17 procent jämfört med förstas kvartalet i år. En del av ökningen förklaras som säsongsvariation då kläder och skor, den produktkategori vi importerar mest av, tack vare lanseringar av vår- och sommarkollektioner har extra starka försäljningssiffror under tidsperioden.

De länder vi svenskar importerar mest från än Kina och Storbritannien. USA och Tyskland är andra länder som ligger i topp på exportlistan till Sverige. De produktkategorier vi framför allt handlar från Kina är hemelektronik, kläder och skor, möbler och heminredning samt barnartiklar och leksaker. I takt med att människor och företag i olika länder allt starkare kopplas samman via nätet, ökar antalet globala konsumenter.