Skapa landningssidor som rankar och konverterar

26 jan

Skapa landningssidor som rankar och konverterar

En landningssida kan fylla många funktioner men i grund och botten är syftet ganska enkelt: ranka bra inom ett visst ämnesområde och få mycket trafik som konverterar. Så här skapar du en landningssida som har stor chans att ranka bra och dessutom förmår konvertera trafiken till försäljning eller leads.

Bra innehåll

Börja med att fundera över syftet med landningssidan. Vilken är målgruppen och vad är de intresserade av? Vad försöker du uppnå med landningssidan? Innehållet på landningssidan är viktigt både för att få en bra ranking och för att kunna konvertera. Fokusera landningssidan på den nisch du väljer och väv in de nyckelord som du vill ranka högt med på ett naturligt sätt i texten.

All text på landningssidan måste vara unik. Sökmotorerna känner av text som kopierats rakt av och det fungerar dåligt om man vill uppnå en god ranking. Det är också viktigt att texten är väl skriven och grammatiskt korrekt. Använd många underrubriker för att underlätta läsningen. Om landningssidan ska konvertera måste den göra ett gott intryck på besökarna!

Hur lång måste landningssidan vara? Det beror på. Generellt sett är det lättare att uppnå en god ranking i sökmotorerna om sidan är så innehållsrik som möjligt. Titta på andra sidor som rankar bra på samma sökord eller fras och försök skriva något som är längre och bättre. För att även konvertera bra är det viktigt att läsarna upplever sidan som förtroendeingivande. Svara gärna på besökarnas eventuella frågor och tvivel så att de blir övertygade.

Sökord på lämpliga ställen

En gång i tiden kunde man klämma in sökord lite hur som helst för att ranka i sökmotorerna. Det går inte längre. Nu är det viktigt att sökorden används på ett naturligt sätt. Vi föreslår att du inkluderar sökorden på följande sätt:

  • URL: I landningssidans URL, till exempel skulle exempel.se/konvertera-trafik-med-landningssidakunna passa för en landningssida om hur man konverterar trafik med en landningssida.
  • Bild: Lägg in en bild på landningssidan och använd sökfrasen i bildens ALT-tagg.
  • Rubriker:Använd sökfrasen i den översta rubriken (H1). I underrubrikerna (H2) kan du med fördel använda variationer på sökfrasen, till exempel med olika böjningar.
  • Beskrivning:Sidans beskrivning är det som (ofta) visas bland sökresultaten hos sökmotorerna. Inkludera nyckelfrasen här men tänk på att det är en människa som ska klicka sig vidare. Beskrivningen måste med andra ord väcka intresse. Max 160 ord brukar bli bra.
  • Titel:Sidans titel bör innehålla nyckelfrasen.

Tydlig CTA

För att konvertera bra behöver landningssidan ha en tydlig CTA – call to action. Det är här användaren klickar sig vidare eller lämnar sin e-postadress eller annan information. Det ska vara lätt att se din CTA och det måste gå snabbt för användaren att agera. Håll det enkelt utifall du vill samla in information från användaren. Ibland kan en e-postadress räcka. Om landningssidan är mycket lång kan det vara en god idé att ge besökaren en chans att agera tidigt på sidan. Därefter lägger du in en ny CTA längre ner där det passar.