Online ID-Verification – ett enkelt sätt att identifiera

3 mar

Traditionellt har ID-verifiering skett personligen. Ett dokument presenteras av den ena parten och analyseras av den andra, något som funkar ganska bra men inte är praktiskt i alla lägen. I dagens ekonomiska klimat är det många aktörer som är helt digitaliserade och för dessa företag finns tillfällen då det är viktigt för kund som företag att identifiering kan ske enkelt, utan att någon ska behöva gå igenom en massa steg. Genom ZignSecs tjänst Online ID-Verification kan kunden fotografera sin ID-handling med mobiltelefonen för att snabbt verifiera sin identitet. Fotot laddas upp genom ZignSecs tjänst och analyseras sedan genom en mängd parametrar för att ge ett säkert resultat och kunna fastställa kundens identitet.

Snabba resultat – i realtid

Själva identitetsverifieringen sker genom en automatiserad process, och dessutom i realtid. Detta ökar tjänstens säkerhet och ger dessutom snabb och tillförlitlig information. Varken kund eller företag måste vänta en längre tid på resultatet från ID-verifieringen, eftersom det blir tillgängligt direkt, och tjänsten kan börja användas på en gång. Online ID-verifiering genom ZignSec ökar produktiviteten för tjänster och plattformar och skapar genom sin användarvänlighet en god relation mellan kund och företag.

Global täckning skapar en praktisk användning

ZignSecs Online ID-Verificaiton känner igen ID-dokument från en mängd olika länder. Trots att länder har olika regelverk gällande identifikationshandlingar ser ZignSec till att det är enkelt att använda sig av deras tjänst genom deras kunskap om globala marknader och lokala regelverk. En digital ID-verifikationstjänst som ZignSecs säkerställer också att lokala regelverk följs, vilket gör tjänsten till en mycket tryggt val.

Online ID-Verification – Ett bra verktyg för kund och företag

Genom ett verktyg som https://zignsec.com/products/online-id-verification/ skapas en god kundupplevelse eftersom den automatiserade processen vid identifikationsanalysen lämnar kunden i princip helt utanför. Tjänsten använder sig av dessa flexibla teknologiska lösningar vilka gör det lätt för företaget att analysera den data som inhämtas:

  • Web SDK
  • API
  • Portal

Genom API integration finns data enkelt tillgänglig för företaget. Kundinformationen kan också analyseras genom ZignSecs portal genom web SDK. Det enda som krävs av kunden är att ta ett foto av sin ID-handling, och resten sköts av ZignSec. Det blir en problemfri upplevelse för företaget och dess anställda och inte minst för kunden.