När passar det med animerad reklamfilm?

4 sep

När är det bättre att använda animerad reklamfilm för att få fram sitt budskap istället för att ta fram kameran och filma skådespelare? Olika filmer har olika syften och det gäller att se på detta för att avgöra när de olika alternativen ska väljas. Fördelarna är bland annat:

  • Kan fokusera på budskapet
  • Tydligare knyta företag till produkt
  • Ge flexibilitet och kreativitet i skapandet
  • Billigt vid återkommande filmer

Animerad reklamfilm

Kan fokusera på budskapet och enstaka detaljer

Med en animerad reklamfilm kan ett tydligt fokus skapas. De animerade personerna kan agera med en enfärgad bakgrund likväl som enstaka träd, sjöar eller rymdbakgrund. Ska det förmedlas hur enkelt en låneansökan är att genomföra eller att en E-butik har rea så kan detta vara det enda budskapet som ges. De som ser filmen ser budskapet istället för att fokusera på ”brus” bakom figurerna eller börja fundera på var de sett den skådespelaren tidigare.

Tydligare knutet till företaget eller produkten

Många företag arbetar med färger, former och maskotar som förknippas med företaget. Dessa kan lätt appliceras i en animerad film och därmed skapa en stor igenkänningsfaktor. Att bygga upp en maskot är även säkrare än att förlita sig på en känd person. Skulle denna person göra något olagligt kommer företaget knappast vilja bli förknippad med personen igen.

Animerad reklamfilm ger flexibilitet i kreativitet

En fot kan inte vara fem gånger större än ett huvud – eller kan den? En animerad figur kan i princip se ut hur som helst – och agera hur som helst. Detta utan att de som ser den kommer att reagera på att det är konstigt. Det kan ställas mot om en skådespelare skulle ha en abnormt stor fot. Det skulle inte vara verklighetstroget och risken är att även att produkten inte anses vara trovärdig. Med animerad film går det därmed att förstärka känslor, uttryck och händelser utan att det för den skull påverkar produktens trovärdighet.

Billigt vid storytelling

Många reklamfilmer bygger på storytelling – som fortsätter i kommande filmer. Även här har animerad reklamfilm en fördel. Genom att scener enkelt kan byggas om och ”återanvändas” behöver inte allt genomföras från början. Därmed kan kostnaden bli lägre än om skådespelare återigen ska träffas för inspelning.

Välj efter kvalité, kompetens och behov

Jämför alltid flera företag och deras sätt att jobba. Det kan skilja stort både i pris, kvalité, kompetens och arbetsprocess. En bra väg är att börja med att titta på referenser på dess hemsida för att därmed bilda sig en uppfattning om hur de arbetar och vilken kvalité de uppnår.