Balans viktigare än lön som sjuksköterska i Norge

10 nov

Det är klart att din lön som sjuksköterska i Norge är viktig för dig. Självklart vill du få en så hög lön som möjligt – något annat vore ju helt orimligt! Men med tanke på att lönen är bra finns det faktiskt andra aspekter som kan vara minst lika viktiga som din lön. Till exempel är det i många fall viktigare att du försöker skapa och bibehålla en bra balans i livet.

Du kanske ibland frågar dig om det ens är möjligt för kvinnliga sjuksyrror att både kunna äta kakan och ha den kvar? Vi syftar då på att du både kan ha en karriär där du jobbar heltid (eller mer) och tjänar en bra lön, samtidigt som du har en bra balans i livet. Är en sådan tillvaro överhuvudtaget möjlig att uppnå, även om man har barn? Eller kommer du troligtvis alltid känna att du inte riktigt räcker till på alla plan samtidigt?

Få en högre lön som sjuksköterska i Norge och en bättre balans i livet

Det råder inga tvivel om att sjuksköterskeyrket är ett av de mest krävande som finns. Att jobba inom vården är tufft och framför allt kvinnor har ofta svårt att hitta en bra balans mellan arbete och fritid. Därför är det viktigt att du stannar upp och lyssnar till dig själv och dina behov:

  • Känner du att du har en bra balans i livet och samtidigt en bra lönenivå?
  • Skulle du kanske kunna få en än högre lön som sjuksköterska i Norge och samtidigt även kunna få till stånd en lite bättre balans i livet?

Vissa personer väljer att jobba deltid som sjuksyrra istället för att ha en anställning på heltid. Detta gäller inte minst i de fall då det rör sig om kvinnor som samtidigt försöker uppfostra mindre barn. Detta kan ställa krav på nytänkande för såväl din arbetsgivare som för dig själv. Till exempel kan du överväga att börja jobba via ett bemanningsföretag för att i högre grad kunna styra över dina arbetstider. En sådan lösning är till inte minst ett bra sätt att få till stånd en bättre balans i livet.